Metodbanken / Synliggöra

SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Här finns information om systematiskt arbetsmiljöarbete samt verktyg för att komma igång med arbetet. Det är viktigt att låta alla berörda röster komma fram för att skapa en så trygg organisation om möjligt.

Här finns:

Sammanfattning av det systematiska arbetsmiljöarbetet – Material från HEL som ger dig en överblick. Denna kan vara bra att läsa för att få en grundläggande förståelse.

Förslag på en årsplanering – Material från HEL för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Att göra riskbedömningar och åtgärdsförlag – Mall från HEL som kan användas för  på arbetsplatsen och i organisationen.

Aktörer för hjälp och stöd – Dokument med förslag från HEL på aktörer som ni kan använda som hjälp för att få stöd i ert arbetsmiljöarbete.

 

För kartläggnings tips i SAM-arbetet se metodmaterialet på “kartlägg din organisation”.

 

Lyssna på HELpoddens avsnitt om “Arbetssätt som främjar hälsa” för mer diskussion i ämnet.

Läs även mer på Arbetsmiljöverkets sida via länken här till höger. ––>

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Här finns information om systematiskt arbetsmiljöarbete för förtroendevalda, ideellt aktiva och anställda.

 • reagera-image

  Reagera

  Här hittar du verktyg som kan hjälpa dig att hantera akuta arbetsmiljöproblem. Här finns både kontaktuppgifter till olika instanser och organisatoriska handlingsplaner.

 • Blå_2

  Synliggöra

  Här hittar du metoder för att synliggöra och kartlägga vilka stressrelaterade behov som finns inom din organisation.

 • Rosa_lite

  Förändra

  Här hittar du verktyg för att driva igenom förändringar i din organisation eller grupp. Verktygen är ämnade för både förebyggande och reaktivt arbete.