Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är kärnan i att förebygga och komma tillrätta med arbetsmiljöproblem för både anställda och ideella. Här finns information om systematiskt arbetsmiljöarbete och grundverktyg för att komma igång med arbetet.

Många ungdomsorganisationer står inför utmaningen att organisationen ständigt förnyas. Det kommer nya som engagerar sig, verksamheterna förändras och likaså styrningen. En del i arbetet med att skapa ett hållbart engagemang är att bygga stabila organisationer där individers engagemang tas tillvara. I det systematiska arbetsmiljöarbetet arbetas det därför både med att identifiera risker i olika uppdrag och med motivationen hos individerna.

Med nedanstående verktyg vill vi hjälpa till att lyfta fram upplevelser bland anställda, ideella ledare och förtroendevalda i det unga civilsamhället.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete är en process. Det blir aldrig helt färdigt, utan är något som behöver ske systematiskt och planeras och uppdateras över tid. Här finns information om systematiskt arbetsmiljöarbete för förtroendevalda, ideellt aktiva och anställda.