Metodbanken / Synliggöra

Stressförebyggande arbete

Att förebygga skadlig stress och hög arbetsbelastning kan kännas svårt. Här hittar du material, stöd och riktlinjer för att påbörja det arbetet.

Negativ stress uppstår när stress blir långvarig utan återhämtning.

Här finns:

Återhämtningsklockan –En metod för att få överblick över hur vi använder vår tid med hänsyn till återhämtning. När vi engagerar oss ideellt så lägger vi ner tid och kraft på det vi brinner för. Det kan ibland vara klurigt att få tiden att räcka till.

Diamanten – Övning där du kartlägger vad du ska ägna dig åt och när. Att blanda roligt och tråkigt och få med både det vi är bra och mindre bra på. Ett optimalt sätt att arbeta på är att också få göra sånt som vi tycker är kul, snarare än bara det vi är bra på.

Supertydliga rollbeskrivningar –En övning från Maktsalongen för att ta fram supertydliga rollbeskrivningar. Det finns alltid förväntningar på roller i en grupp, det är viktigt att de blir uttalade. På så sätt undviks onödig prestationsångest och missförstånd.

Lista över prioriteringsverktyg – Tips på bra verktyg för att underlätta arbetet och minska stressen.

Verktyget Healthwatch – Kan användas av organisationer gratis för att successivt utvärdera arbetsmiljön och medarbetarnas stressnivå.

 

Se mer information i ämnet via länkarna till höger. Där hittar du även en film från Suntarbetsliv med mer information om hur ni kan tänka kring arbetsmiljö i organisationen. ––>

 

Lyssna även på HELpoddens avsnitt med grundaren till organisationen Vägra Väggen här.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Här finns information om systematiskt arbetsmiljöarbete för förtroendevalda, ideellt aktiva och anställda.

 • reagera-image

  Reagera

  Här hittar du verktyg som kan hjälpa dig att hantera akuta arbetsmiljöproblem. Här finns både kontaktuppgifter till olika instanser och organisatoriska handlingsplaner.

 • Blå_2

  Synliggöra

  Här hittar du metoder för att synliggöra och kartlägga vilka stressrelaterade behov som finns inom din organisation.

 • Rosa_lite

  Förändra

  Här hittar du verktyg för att driva igenom förändringar i din organisation eller grupp. Verktygen är ämnade för både förebyggande och reaktivt arbete.