Systematiskt arbetsmiljöarbete

Stressförebyggande arbete

Att förebygga skadlig stress och hög arbetsbelastning kan kännas svårt, men det finns stöd och riktlinjer att få i detta arbete.

Stressförebyggande arbete måste ske mellan individer och grupper inom en organisation. Det handlar om att kartlägga situationen i en grupp eller en hel verksamhet och att sätta in nödvändiga resurser tidigt i de områden där det börjat skava. Nedan finner du material som kan hjälpa dig att göra just detta.

Under Kartläggning – Stöd i organisationen finns fler tips på hur ni kan arbeta med dessa frågor inom er organisation.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete är en process. Det blir aldrig helt färdigt, utan är något som behöver ske systematiskt och planeras och uppdateras över tid. Här finns information om systematiskt arbetsmiljöarbete för förtroendevalda, ideellt aktiva och anställda.