Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kränkande särbehandling

Här hittar du material för att synliggöra och förebygga kränkande särbehandling i din organisation.

Kränkande särbehandling och mobbning ska förebyggas i alla grupper. Upptäcks det inte i tid kan det leda till stora skador för både individ och organisation. Här finns material som kan hjälpa er att synliggöra och förebygga kränkande särbehandling i er organisation. Detta kan göras både i form av kunskapsökning, kartläggning och genom kulturförändringar inom organisationen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete är en process. Det blir aldrig helt färdigt, utan är något som behöver ske systematiskt och planeras och uppdateras över tid. Här finns information om systematiskt arbetsmiljöarbete för förtroendevalda, ideellt aktiva och anställda.