Lagar, rapporter & forskning

Lagar och föreskrifter

Här hittar du ett urval av lagar och föreskrifter som kan fungera som stöd i arbetsmiljöfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete.

På bilden syns ca 10 personer som sätter upp lappar mot en vägg. Bilden har ett blått filter.

Arbetsmiljölagen, Diskrimineringslagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö är några av de texter som kan öka din kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter du har inom ramen för ditt uppdrag. Kunskap om dina rättigheter och skyldigheter kan öka tryggheten i ditt uppdrag, genom att konkretisera vilka ansvarsområden och krav som ställs på dig. Ökad kunskap kan även ge stöd i att finna en balans mellan att möta kraven och att skapa en organisatoriskt och socialt hållbar arbetsmiljö.

Länkarna nedan innehåller, förutom lagtexter, också kommentarer och vägledning kring hur dessa kan tolkas och implementeras, samt stödfrågor och exempelsituationer ni kan utgå ifrån i ert arbete. Under rubriken Översikt finns en figur som visar kopplingen mellan grundlagar, lagar, förordningar och föreskrifter. Figuren är tagen ifrån Karin Källströms bok Juridikboken – för ideella föreningar – ett bra litteraturtips till dig som vill veta mer om juridiska frågor kopplat till ideella föreningar.

Här hittar du ett exempel från LSU på hur en årsplanering kring systematiskt arbetsmiljöarbete kan se ut. I framtiden kommer du att kunna hitta fler exempel här på hur ideella organisationer arbetar med de olika föreskrifterna och lagarna.

Vill du veta mer om föreningsjuridik? Läs gärna vår intervju med advokat Fredrik Engström, om rättigheter och skyldigheter i organisatoriskt arbete. Intervjun finns att läsa i sin helhet här och vidare tips kring juridiska frågor finns sammanfattade i en video här.

Lagar, rapporter & forskning

Här kan du fördjupa dig i forskning och rapporter på ämnet stress, samt läsa på om några lagar och föreskrifter som kan ge stöd i arbetsmiljöfrågor. Här finns också tips på aktörer du kan vända dig till för att få stöd.