Lagar, rapporter & forskning

Kunskapsöversikt kring ideell organisering

Här finns material samlat för att ge ökad förståelse för ungas engagemang, organisering i ungdomsrörelsen och arbetsmiljöfrågor inom civilsamhället.

Inom ungdomsrörelsens organisationer samlas många engagerade personer. Just engagemang är ett nyckelord för hela rörelsen. Läs mer om konkreta metoder för att lyfta, stärka och behålla sitt engagemang här.

Nedan finns en länk till rapporten “Ungdomsrörelsen i siffror” som ges ut varje år av LSU. Den innehåller sammanfattningar och siffror kring LSU:s medlemsorganisationers förutsättningar och villkor. Under 2017 gjordes en särskild undersökning med fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden, samt frågor som rör hållbart engagemang och ledarskap. Ett tips är att använda materialet som samtals- och reflektionsstöd i de frågor rapporten berör.

Till höger finns en video från LSU Forum 2017. I videon förklaras mer om projektet Hållbart Engagemang och Ledarskap samt resultatet från rapporten Ungdomsrörelsen i siffror. Den innehåller också ett panelsamtal mellan representanter från ungdomsrörelsen och andra aktörer som arbetar med arbetsmiljöfrågor och psykisk hälsa.

Till höger hittar du fler bra länkar på temat. Här finns till exempel metodmaterial från Maktsalongen om stresshantering, en rapport om arbetsmiljö i civilsamhället från Unionen (2017) och Civilsamhällespodden av Tjarls Metzmaa – om organisationer, personer och arbetssätt inom civilsamhället.

Lagar, rapporter & forskning

Här kan du fördjupa dig i forskning och rapporter på ämnet stress, samt läsa på om några lagar och föreskrifter som kan ge stöd i arbetsmiljöfrågor. Här finns också tips på aktörer du kan vända dig till för att få stöd.