Kartläggning

Stöd till organisationen

Här finns verktyg riktade till organisationen, för att hjälpa er att förbättra arbetsmiljön och identifiera riskområden för negativ stress i er organisation.

Bilden föreställer 4 personer som sitter vid ett långt bord och pratar. Det finns kaffekoppar och termosar på bordet. Bilden har ett blått filter.

Checklistor, enkäter och samtal är några sätt att följa upp faktorer som rör organisatoriska och sociala villkor inom organisationen. Här finns verktyg och tips från olika aktörer kring hur ni kan jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete, samt verktyg för att identifiera riskområden för skadlig stress.

Läs mer om tips för att stärka systematiska arbetssätt under rubriken Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kartläggning

Här hittar du tips och råd för hjälpa dig att synliggöra och kartlägga din egen stressnivå. Här finns också konkreta verktyg riktade till organisationen, ämnade att ge stöd i arbetet mot negativ stress.