Metodbanken / Synliggöra

Kartlägg din organisation

Här finns verktyg riktade till organisationen, för att hjälpa er att förbättra arbetsmiljön och identifiera riskområden för negativ stress i er organisation.

82573879_642106946607644_4055130283467341824_n

Här finns:

Kartläggningsenkät för ideella – Kort och snabb enkätundersökning för att undersöka måendet i en ideell grupp eller verksamhet.

Checklista – Från Suntarbetsliv där ni får hjälp att identifiera vilken beredskap er organisation har för att genomföra ett fungerande arbetsmiljöarbete inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Arbetsmiljöenkät – För anställda inom det unga civilsamhället.

Arbetsmiljöutvärdering i grupp – Metod från HEL. Denna metod kan användas för både anställda och ideella.

Reflekterande kollegiala samtal – Metodhandbok för styrelser, såväl lokala som nationella.

 

Tips: När ni gjort en kartläggning rekommenderar vi att ni tittar in under fliken systematiskt arbetsmiljöarbete och låter kartläggningen vara en del av ert systematiska arbetsmiljöarbete.

Se även länkarna här till höger. ––>

Kartläggning

Här hittar du tips och råd för hjälpa dig att synliggöra och kartlägga både din organisations och din egen stressnivå.

 • reagera-image

  Reagera

  Här hittar du verktyg som kan hjälpa dig att hantera akuta arbetsmiljöproblem. Här finns både kontaktuppgifter till olika instanser och organisatoriska handlingsplaner.

 • Blå_2

  Synliggöra

  Här hittar du metoder för att synliggöra och kartlägga vilka stressrelaterade behov som finns inom din organisation.

 • Rosa_lite

  Förändra

  Här hittar du verktyg för att driva igenom förändringar i din organisation eller grupp. Verktygen är ämnade för både förebyggande och reaktivt arbete.