Kartläggning

Kartlägg din stressnivå

Här hittar du verktyg som kan hjälpa dig att kartlägga din egen stressnivå.

På bilden syns en stor grupp människor som tittar mot en skärm med diagram på. Längst fram står en föreläsare. Bilden har blått filter.

Det finns flera olika mallar och metoder för att kartlägga stress. Vi har valt att lyfta Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS) som du finner här nedan. Till höger hittar du länkar till andra verktyg som också är väl beprövade. Frågorna och testerna kan ge dig stöd i att reflektera kring din egen stressnivå och öka din kunskap om vad som påverkar och bidrar till negativ stress. I ett större perspektiv kan det ge stöd i att kategorisera situationer och att tillsammans med andra diskutera hur ni kan förebygga och hantera stress i er organisation.

Här hittar du fler verktyg för att reflektera kring engagemang och återhämtning.

Kartläggning

Här hittar du tips och råd för hjälpa dig att synliggöra och kartlägga din egen stressnivå. Här finns också konkreta verktyg riktade till organisationen, ämnade att ge stöd i arbetet mot negativ stress.