1. Reagera

Här hittar du verktyg som kan hjälpa dig att hantera akuta arbetsmiljöproblem. Här finns både kontaktuppgifter till olika instanser och organisatoriska handlingsplaner.
  • Handlingsplaner

    Här finns underlag till att skapa handlingsplaner och rutiner för att hantera olika akuta arbetsmiljösituationer inom organisationen. Att veta på förhand hur ni ska gå tillväga underlättar kommunikationen inom organisationen och minskar stressen hos de ansvariga individerna.

  • Psykisk ohälsa

    Psykisk ohälsa är i bred bemärkelse starkt kopplad till stresshantering. Inom hållbart engagemang och ledarskap jobbar vi främst med psykisk ohälsa relaterat till stress, men vill även erbjuda möjlighet att öka kunskapen om andra aspekter av psykisk ohälsa. Här hittar du därför stöd till dig och människor som du möter i din vardag.