3. Förändra

Här hittar du verktyg för att driva igenom förändringar i din organisation eller grupp. Verktygen är ämnade för både förebyggande och reaktivt arbete.
  • Grupp

    Att arbeta i grupp innebär både socialt och praktiskt samspel. Här hittar du verktyg och tips kring hur ni kan arbeta tillsammans i grupp för att motverka negativ stress inom organisationen.

  • Ledarskap

    Här finns information och stöd till dig som är ledare inom ungdomsrörelsen. Du hittar tips på nätverk och mentorsprogram som kan stärka dig i ditt arbete, information om hållbart ledarskap samt verktyg för att reflektera över din egen stressnivå.

  • Organisation

    Det finns flera faktorer som kan bidra till att skapa hållbara organisationer och minska risken för negativ stress. Här hittar ni tips och verktyg som kan stötta er i att stärka engagemanget för organisationen och det sociala samarbetet.